Prijave

Kad je zadnji rok za prijavu?

Rok za prijave je 1. 7. 2018.

Ukoliko se prijavljujete posle tog datuma, molimo vas da nas kontaktirate putem maila gorangacamp@gmail.com.


Zašto moram ispunjavati prijavu za svaku osobu posebno?

Svaka prijava vredi za jedan krevet.

Na taj način znamo koliko kreveta da vam rezervišemo. Ukoliko napravite samo jednu prijavu i u napomeni napišete 'Dolazim sa suprugom i detetom', iz toga ne znamo koliko kreveta da vam rezervišemo – neki roditelji spavaju sa decom u krevetu, neki ne, i zbog toga nam je izuzetno bitno da svaka prijava glasi samo na jedno ime.


Da li je moja prijava primljena?

Ukoliko ste dobili obaveštenje Prijava uspješno poslata! – jeste!

Unapred se izvinjavamo Vaišnavama što nismo u mogućnosti da svakome pojedinačno odgovorimo na prijavu – broj prijava je jako velik i budite sigurni da je sve uredno primljeno.