Prijave

Kad je zadnji rok za prijavu?

Rok za prijave je 1. 7. 2019.

Ukoliko se prijavljujete posle tog datuma, molimo vas da nas kontaktirate putem maila gorangacamp@gmail.com.


Da li je moja prijava potvrđena?

Ukoliko ste dobili mail sa potvrdom – jeste!

Usled izmenjenog rasporeda i veličine soba, od ove godine ćemo morati prvo raditi proveru dostupnosti vrste sobe koju želite pre nego što vam potvrdimo registraciju. Tokom prijave, obavezno upišite tačan mail na koji vam možemo poslati potvrdu. Smeštaj se popunjava redosledom prijava. Potvrdu očekujte u roku od 72 sata (3 dana). Ukoliko je ne dobijete u tom roku, molimo vas da ponovo popunite prijavu.