Služba

Ja nemam para jel mogu da radim neku službu?

Služba se plaća!!

Ideja Goranga kampa je utopistička, vaišnavska i drugarska. Od svih bhakta se očekuje da urade neku službu. Već deset godina je tako. Bhakte koji plate punu cenu, pomažu u kuhinji, čišćenju, prevode lekcije, prave garlande, serviraju prasadam, seckaju bhogu za vreme lekcija itd. Niko nikada nije plaćen ni jedan dinar (0,01 euro) da radi službu niti smatramo da se plaćanje može kompenzovati službom. Onda to nije služba već plaćen rad. Ono što se dešava u praksi jeste da pojedinačno izlazimo u susret bhaktama koji su zaista finansijski ugroženi. Kao znak dobre volje sa njihove strane oni se sami obavezuju za neku konkretniju i veću pomoć. Za sva pitanja na ovu temu možete se obratiti Madhva Muniju na mail radicu14sati.dnevno@gmail.com. (Novac koji eventualno pretekne nakon kampa se koristi za potrebe ISKCONa u Srbiji i niko ne ostvaruje lični profit.)


Hteo bih da sponzorišem jedan ručak/doručak ili večeru. Koliko to košta?

Stvar dogovora

Kada se kuva ne razmišlja se o novcu već o broju bhakta i njihovim potrebama, umeću kuvara i onome što je u bhogaroomu. Otprilike jedan ručak je oko 300-500 evra, doručak je 30% manje. Međutim sve je stvar dogovora i možete sponorisati onoliko koliko ste spremni da platite.


Želim da radim neku službu (ili određenu službu), kome da se obratim?

Pošaljite nam mail na radicu14sati.dnevno@gmail.com.

Naša služba je da vam to i omogućimo, zato pišite!