smeštaj

Kakav je smeštaj na kampu?

Smeštaj je puno bolji nego prethodnih godina. Većina soba su sa po 7 kreveta, a dostupan je i određeni broj soba sa 1, 2, 4 i 5 kreveta. Kupatila i toaleti su zajednički s tim da su funkcionalni (u poređenju sa prethodnim smeštajem) i da ih ima (otprilike) duplo više nego prije na isti broj ljudi. Moguće je postaviti i šatore ako i prethodnih godina!


Kad mogu saznati u kojoj sam sobi smešten/a i s kim sam u sobi? (relevantno za bhakte koji se prijavljuju za 7-krevetne sobe)

Razmeštaj po sobama se pravi tik pred kamp. Ukoliko budemo u mogućnosti ranije javiti raspored, sigurno ćemo to i napraviti. Samo nam pošaljite mail sa upitom!


Da li postoji neki bolji smeštaj?

Koliko mi znamo, nema.